начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г. > Осчетоводяване на апорт на отстъпен...
в. Седмичен законник
бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.


Осчетоводяване на апорт на отстъпено право на строеж

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

   Въпросът ми е свързан с осчетоводяването на апорт на отстъпено право на строеж (ОПС) в апортиращото дружество. В конкретика: Дружество (1) е собственик на земя с отчетна стойност 80 000 лв. Това дружество става съдружник в ООД (2) с 50% участие в кап...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...