начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г. > Размер на удръжките при установен з...
в. Седмичен законник
бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.


Размер на удръжките при установен запор върху работната заплата

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Има ли работодателят право при наложен запор да ми удължа една четвърт от заплатата, като не се съобразява с размера на минималната работна заплата за страната?

   В съответствие с чл. 272, ал. 1, т. 5 от КТ без съгласието на раб...