начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г. > Отчитане намалението на НМДА в бюдж...
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г.


Отчитане намалението на НМДА в бюджетни предприятия

доц. д-р Диана Ималова

   В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Актив" доц. д-р Диана Ималова отговаря на въпроса: Как се отчита намалението на НМДА в бюджетни предприятия?
Бюджетните организации отчитат намаление на нематериалните дълготрайни активи при продажба, прехвъ...