начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г. > Определяне правото на данъчен креди...
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г.


Определяне правото на данъчен кредит, когато не е приспаднат данъчен кредит за недвижимия имот, а впоследствие същият се ползва само за облагаеми доставки

Даниела Даракчиева, данъчен консултант

   В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даракчиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Когато не е приспаднат данъчен кредит за недвижимия имот, а впоследствие същият се ползва само за облагаеми доставки как се определя прав...