начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г. > Доходи от лихви, подлежащи на облаг...
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г.


Доходи от лихви, подлежащи на облагане с окончателен данък

Евгения Попова, експерт в НАП

   В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои доходи от лихви подлежат на облагане с окончателен данък?
Доходите от лихви, придобити от местни физически лица, които по...