начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г. > Доброволно напускане на съдружник в...
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г.


Доброволно напускане на съдружник в дружество с ограничена отговорност

Галина Николова, юрист

   В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какво представлява доброволното напускане на съдружник в дружество с ограничена отговорност?
Прекратяването на членството в дружеството с ограничена отгово...