начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 16, 16 - 31 август 2017 г. > Задължениe за регистрация на физиче...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2017 г.


Задължениe за регистрация на физическо лице по ЗДДС

Лиляна Панева, данъчен консултант

   В бр. 15 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско физическо лице, адвокат - свободна професия, получава доход от юридическо лице, регистрирано на Бахамските острови, за извършване на юридиче...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР Видеозапис на DVD-диск