начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г. > Облагане на извършването на услуга ...
в. Седмичен законник
бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г.


Облагане на извършването на услуга по разработването на софтуер

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

   Българско физическо лице разработва софтуер за чуждестранни компании извън ЕС. Те съответно му изплащат дължимото му възнаграждение за услугата. Какво е данъчното третиране на този вид услуги? Подлежи ли на регистрация по ДДС в съответната държава за...

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис