начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г. > Преизчисляване на трудовия стаж от ...
в. Седмичен законник
бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г.


Преизчисляване на трудовия стаж от различни категории

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Работник, назначен при трета категория труд, представя документ от друг работодотел, удостоверяващ 12 години трудов стаж от първа категория. Трябва ли този стаж да бъде преизчислен от първа в трета категория при определяне на допълнителното възнаграж...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис