начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г. > Преизчисляване на трудовия стаж от ...
в. Седмичен законник
бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г.


Преизчисляване на трудовия стаж от различни категории

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Работник, назначен при трета категория труд, представя документ от друг работодотел, удостоверяващ 12 години трудов стаж от първа категория. Трябва ли този стаж да бъде преизчислен от първа в трета категория при определяне на допълнителното възнаграж...