начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г. > Степенуване на дисциплинарните нака...
в. Седмичен законник
бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г.


Степенуване на дисциплинарните наказания

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   За неявяване на работа на работник е наложено дисциплинарното наказание “забележка”. След 3 месеца той отново не се явява на работа - този път за два дни. Може ли за това провинение да бъде наказан с “предупреждение за уволнение”?

 &n...

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис