начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г. > Степенуване на дисциплинарните нака...
в. Седмичен законник
бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г.


Степенуване на дисциплинарните наказания

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   За неявяване на работа на работник е наложено дисциплинарното наказание “забележка”. След 3 месеца той отново не се явява на работа - този път за два дни. Може ли за това провинение да бъде наказан с “предупреждение за уволнение”?

 &n...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР Видеозапис на DVD-диск