начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г. > Обезщетение при прекратяване на тру...
в. Седмичен законник
бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г.


Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

   Считано от 01.04.2017 г. е прекратено трудовото правоотношение с наш работник на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ. Спазен е срокът на предизвестие, изплатено е обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ за периода от 01.04.2017 г. до 30.04.2017 г. Към датата ...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис