начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г. > Отказ за изплащане на обезщетение п...
в. Седмичен законник
бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г.

Отказ за изплащане на обезщетение по болничен лист

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   НОИ отказва изплащането на обезщетение по представен болничен лист за гледане на малко дете с мотива, че работникът не отговаря на изискванията за изплащане на такова. Има ли право същият работник да получи от работодателя обезщетението за първите 3 дни болнични?

   В съответствие с чл. 45, ал. 1, т. 1 от КСО парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18-годишна възраст - на всеки осигурен до 10 календарни дни през една календарна година. Условията за изплащане на обезщетение на това основание са посочени в чл. 40 от КСО. След като лицето не отговаря на тези условия, то няма право на обезщетения от ДОО, а значи няма право и на обезщетението от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 от КСО за първите три дни от болничния лист.
След като е издаден валиден болничен лист, съответният период следва да се отрази като неплатен отпуск за временна неработоспособност.Статия със свободен достъп