начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 9, Септември 2017 г. > Ревизия при особени случаи по реда ...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2017 г.


Ревизия при особени случаи по реда на чл. 122 от ДОПК

Мариета ПЛОЧЕВА - данъчен консултант

   І. Същност и цел на облагането по реда на чл. 122 от ДОПК
Разпоредбата на чл. 122 ДОПК урежда производството по издаване на ревизионен акт при особени случаи, а именно когато липсват необходимите данни за установяването на данъчните задължения....