начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г. > Предоставяне на информация за доход...
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г.


Предоставяне на информация за доходите от лихви

Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП

   В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Трябва ли да се предоставя информация за доходите от лихви?
В справката за изплатени доходи по чл. 73, ал...