начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г. > Автоматичен обмен на финансова инфо...
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г.


Автоматичен обмен на финансова информация

Биляна Гецова, адвокат

   В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Биляна Гецова, адвокат, отговаря на въпроса: Какви са промените в ДОПК относно автоматичния обмен на финансова информация?
Автоматичният обмен на информация между държавите член...