начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г. > Ползване на регламентирания в чл. 1...
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г.


Ползване на регламентирания в чл. 157, ал. 1, т. 4 от КТ отпуск

Д-р Андрей Александров, адвокат

   В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Труд и право" д-р Андрей Александров, адвокат, отговаря на въпроса: Интересува ни случая с ползването на регламентирания в чл. 157, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда отпуск, когато работник или служител е призован в...