начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г. > Облагане на възнагражденията на чуж...
в. Седмичен законник
бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.


Облагане на възнагражденията на чуждестранни артисти

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

   Българско юридическо лице заснема кинопродукция, като заплаща възнаграждения на артисти от САЩ. На артистите се удържа и внася 10% данък при източника върху брутното възнаграждение, записано в договора. В същото време към Американската асоциация на а...