начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г. > Продажба на лотарийни билети на тре...
в. Седмичен законник
бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.


Продажба на лотарийни билети на трети лица

Отговаря Иван СИМОВ - регистриран одитор

   Нашата фирма продава лотарийни билети - златни пирамиди, кеш кръстословици, супер лото и др. под. Тези билети пристигат при нас с приемно-предавателни протоколи и фискален бон. Печалбата, която ние получаваме от тази продажба, е комисионата, която фи...