начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г. > Не се подава уведомление по чл. 62 ...
в. Седмичен законник
бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.


Не се подава уведомление по чл. 62 при командироване на работник или служител

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право

   Трябва ли да се подава уведомление по чл. 62 за промяна на ЕКАТТЕ, когато служител е в командировка?

   С измененията в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса...