начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 10, Октомври 2017 г. > Нови моменти в Данъчно-осигурителни...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2017 г.

Нови моменти в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Любка ЦЕНОВА – доц. д-р по данъчно право

   От 4 август 2017 г. са в сила редица нови правни текстове в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), публикувани в ДВ, бр. 63 от 2017 г.
Тематично измененията могат да бъдат разделени в две групи:
1. Промени относно задължителния ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.