начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 10, Октомври 2017 г. > Неперсонифицираните граждански друж...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2017 г.

Неперсонифицираните граждански дружества са приравнени на юридически лица за целите на данъчното облагане

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: През месец февруари регистрирах ДЗЗД в агенцията по вписвания. Споразумението за създаване на консорциума е с дата 07.12.2016 г. ДДС регистрацията е с дата 24.02.2017 г. Сега получихме покана за връчване на акт за неподадена годишна данъчна д...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.