начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 11, Ноември 2017 г. > Разпределяне на дивидент и скрито р...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2017 г.


Разпределяне на дивидент и скрито разпределение на печалбата през погледа на счетоводното законодателство

Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор

   Напоследък не сме получавали статистически данни за ръст в печалбите, които отчитат предприятията в своите финансови отчети. Затова може би странен ни се струва фактът, че във втората половина на 2017 година значителен брой търговски дружества решиха...