начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 11, Ноември 2017 г. > Разширяване отговорността на третит...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2017 г.

Разширяване отговорността на третите лица за данъци и осигурителни вноски след последните промени в ДОПК

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист

   С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му - 04.08.2017 г. Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 63 от 4.08.2017 г.), се въвеждат някои съществени промени с цел по-пълно съобразяване с...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.