начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 11, Ноември 2017 г. > Данъчни задължения на физическото л...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2017 г.

Данъчни задължения на физическото лице, произтичащи от дохода, получен от него под формата на лихва

Отговаря Лиляна ПАНЕВА- данъчен консултант

   Въпрос: Местно физическо лице тегли заем от банка и и част от него предоставя на местна фирма. Фирмата има сключен договор за заем с физическото лице (със същия лихвен процент като на банката). Лихвите, които внася към банката, трябва ли да се приспа...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.