начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г. > Изискване за предварителен психопре...
в. Седмичен законник
бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г.


Статия със свободен достъп

Изискване за предварителен психопреглед към кандидат за работа

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Има ли нормативно изискване кандидатът за работа да е преминал преглед при психиатър или да представи бележка от психодиспансер, че не се води на отчет?

   Документите, които са необходими за сключване на трудов договор, са посочени в чл. 1 от Наредба № 4/11.05.1993 г. В т. 4. от същата алинея се посочва че документ за медицински преглед трябва да бъде представен в два случая - при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца. Работодателят може да изисква от кандидата представянето и на други документи извън посочените в същата разпоредба само когато това е предвидено или произтича от закон или от друг нормативен акт (чл. 2 от наредбата). Следователно, ако не е нормативно предвидено, работодателят няма право да изисква при постъпване на работа да бъде представян и документ за предварителен психопреглед.

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис