начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г. > Право на избор за реда на облагане ...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г.


Право на избор за реда на облагане на физически лица – регистрирани земеделски производители

Лорета Цветкова, данъчен експерт

   В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се упражнява правото на избор за реда на облагане на физически лица – регистрирани земеделски производители?
Според разпоре...