начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г. > Дължат ли се осигурителни вноски въ...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г.


Дължат ли се осигурителни вноски върху разхода за „застраховка живот“

Красимира Атанасова, юрист

   В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Сключена е групова застраховка „Живот“ за всички работници и служители, като застрахователните премии са за сметка на работодателя и се изп...