начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 43, 27 ноем. - 3 декември 2017 г. > Процесът на консолидиране на финанс...
в. Седмичен законник
бр. 43, 27 ноем. - 3 декември 2017 г.


Процесът на консолидиране на финансовите отчети

Доц. д-р Живко БОНЕВ - регистриран одитор

   Както е известно, под “консолидиране” (консолидация) се разбира обединяване на няколко сродни неща в едно. От счетоводна гледна точка понятието “консолидиране” отразява действията по обединяване на отчетите на предприятията от групата в един финансов...