начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г. > Промени в Наредба № 1 за водене, съ...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.


Промени в Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист

   Последните промени на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър имат за основна цел да приведат в съответствие уредените в нея регистърни производства с разпоредбите на ТЗ и ЗОЗ след промените в тях съгласно Закона...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис