начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г. > Идентифициране на свързани лица съг...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Идентифициране на свързани лица съгласно МСС 24 Оповестяване на свързани лица

Доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – д.е.с., регистриран одитор

   За спазване на изискванията на Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 Оповестяване на свързани лица най-голямо значение има идентифицирането на свързаните лица. На практика най-често отклонения се допускат в това отношение.
Според параграф 9...