начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г. > Идентифициране на свързани лица съг...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.


Идентифициране на свързани лица съгласно МСС 24 Оповестяване на свързани лица

Доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – д.е.с., регистриран одитор

   За спазване на изискванията на Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 Оповестяване на свързани лица най-голямо значение има идентифицирането на свързаните лица. На практика най-често отклонения се допускат в това отношение.
Според параграф 9...