начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г. > Коментар на Национален счетоводен с...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.


Коментар на Национален счетоводен стандарт 42 Прилагане за първи път на национални счетоводни стандарти

Д-р Иван ЗЛАТКОВ – дипломиран експерт-счетоводител

   Целта, която се поставя с приемането на стандарта (както е определено и в самия стандарт) е първите финансови отчети на предприятието по Националните счетоводни стандарти, както и неговите междинни финансови отчети да съдържат информация, която: