начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г. > Коментар на Национален счетоводен с...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.


Коментар на Национален счетоводен стандарт 42 Прилагане за първи път на национални счетоводни стандарти

Д-р Иван ЗЛАТКОВ – дипломиран експерт-счетоводител

   Целта, която се поставя с приемането на стандарта (както е определено и в самия стандарт) е първите финансови отчети на предприятието по Националните счетоводни стандарти, както и неговите междинни финансови отчети да съдържат информация, която:

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис