начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г. > Коментар на Национален счетоводен с...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Коментар на Национален счетоводен стандарт 42 Прилагане за първи път на национални счетоводни стандарти

Д-р Иван ЗЛАТКОВ – дипломиран експерт-счетоводител

   Целта, която се поставя с приемането на стандарта (както е определено и в самия стандарт) е първите финансови отчети на предприятието по Националните счетоводни стандарти, както и неговите междинни финансови отчети да съдържат информация, която: