начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г. > Право на данъчен кредит при грешно ...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.


Право на данъчен кредит при грешно третирана доставка съгласно разпоредбите на ЗДДС

Милена КИРИЛОВА – юрист

   Правото на данъчен кредит е фундаментално право на Общността, залегнало в разпоредбите на чл. 17(2)(а) на Шеста директива (аналогична на чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО).
Съгласно посочената разпоредба, доколкото стоките и услугите се използва...