начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г. > Право на данъчен кредит при грешно ...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Право на данъчен кредит при грешно третирана доставка съгласно разпоредбите на ЗДДС

Милена КИРИЛОВА – юрист

   Правото на данъчен кредит е фундаментално право на Общността, залегнало в разпоредбите на чл. 17(2)(а) на Шеста директива (аналогична на чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО).
Съгласно посочената разпоредба, доколкото стоките и услугите се използва...