начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г. > Особености при годишните корекции н...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г.


Особености при годишните корекции на данъчен кредит за дълготрайни активи, при придобиването, производството или вноса на които не е ползван данъчен кредит

Лиляна Панева, данъчен консултант

   В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при годишните корекции на данъчен кредит за дълготрайни активи, при придобиването, производството или вноса на...