начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г. > Данъчни облекчения за доходи на физ...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г.


Данъчни облекчения за доходи на физически лица от трудови правоотношения

Лорета Цветкова, данъчен експерт

   В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се прилагат данъчните облекчения за доходи на физически лица от трудови правоотношения?
След като се формира годишна ...