начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г. > Данъчни облекчения за доходи на физ...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Данъчни облекчения за доходи на физически лица от трудови правоотношения

Лорета Цветкова, данъчен експерт

   В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се прилагат данъчните облекчения за доходи на физически лица от трудови правоотношения?
След като се формира годишна ...