начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г. > Данъчни облекчения за доходи на физ...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г.


Данъчни облекчения за доходи на физически лица от трудови правоотношения

Лорета Цветкова, данъчен експерт

   В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се прилагат данъчните облекчения за доходи на физически лица от трудови правоотношения?
След като се формира годишна ...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис