начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г. > Осигурителни вноски при предоставян...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Осигурителни вноски при предоставяне на работници от българско предприятие на друг работодател от държава-членка на ЕС

Зорница Димитрова, експерт по осигурително право

   В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какви са задълженията за осигурително вноски при предоставяне на работници от българско предприятие на друг работодател от дър...