начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г. > Осигурителни вноски при предоставян...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г.


Осигурителни вноски при предоставяне на работници от българско предприятие на друг работодател от държава-членка на ЕС

Зорница Димитрова, експерт по осигурително право

   В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какви са задълженията за осигурително вноски при предоставяне на работници от българско предприятие на друг работодател от дър...