начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г. > Осигурителни вноски при предоставян...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г.


Осигурителни вноски при предоставяне на работници от българско предприятие на друг работодател от държава-членка на ЕС

Зорница Димитрова, експерт по осигурително право

   В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какви са задълженията за осигурително вноски при предоставяне на работници от българско предприятие на друг работодател от дър...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис