начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г. > Предизвестие за уволнение поради пр...
в. Седмичен законник
бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г.


Предизвестие за уволнение поради придобито право на ранно пенсиониране по чл. 68а от КСО

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Има ли работодателят право да отправи предизвестие за уволнение на служител, който е навършил годините си за ранно пенсиониране и има необходимия стаж, но не желае да се пенсионира?

   При придобито право на пенсия за осигурителе...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис