начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г. > Данъчно третиране по ЗДДС на мостри...
в. Седмичен законник
бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Данъчно третиране по ЗДДС на мостри без стойност, получени от държава - членка на ЕС

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   При предоставянето на мостри без стойност възниква безвъзмездна доставка. По силата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС безвъзмездните доставки са извън предметния обхват на закона. Отнася ли се това и за получаването на мострите без стойност, които се предоставя...