начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г. > Данъчно третиране по ЗДДС на мостри...
в. Седмичен законник
бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г.


Данъчно третиране по ЗДДС на мостри без стойност, получени от държава - членка на ЕС

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   При предоставянето на мостри без стойност възниква безвъзмездна доставка. По силата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС безвъзмездните доставки са извън предметния обхват на закона. Отнася ли се това и за получаването на мострите без стойност, които се предоставя...