начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г. > Отново промени в Закона за местните...
в. Седмичен законник
бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Отново промени в Закона за местните данъци и такси

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право

   В ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г. и бр. 97 от 5 декември 2017 г., са публикувани поредните изменения в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Промените предвиждат, че от 2 януари 2018 г. приходите от местните такси постъпват в бюджета на об...