начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г. > Дежурство на държавен служител
в. Седмичен законник
бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г.


Дежурство на държавен служител

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Прилага ли се за държавни служители Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или на разположение на работодателя?

   В чл. 67, ал. 7 от ЗДСл е предвидено, че държавните служители имат право на ...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР Видеозапис на DVD-диск