начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г. > Определяне на данъчната основа при ...
в. Седмичен законник
бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Определяне на данъчната основа при отпускане на кредит срещу насрещна престация (лихва)

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор

   Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС фирма, която е отпуснала заем над 100 000 лв. с годишна лихва от 6%? Как се определя данъчната основа на сделките по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1? Фирмата няма друг облагаем оборот.

  ...