начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г. > Определяне на данъчната основа при ...
в. Седмичен законник
бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г.


Определяне на данъчната основа при отпускане на кредит срещу насрещна престация (лихва)

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор

   Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС фирма, която е отпуснала заем над 100 000 лв. с годишна лихва от 6%? Как се определя данъчната основа на сделките по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1? Фирмата няма друг облагаем оборот.

  ...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис