начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 1, Януари 2018 г. > Някои често срещани въпроси в ревиз...
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2018 г.


Някои често срещани въпроси в ревизионните производства по ЗДДС

Бойчо МОМЧИЛОВ – адвокат

   Кратък преглед на основните решения на СЕС по казуси, третиращи законосъобразното упражняване правото на приспадане на ДК за доставка на стока и/или услуга
Kaкто може да се предположи, споровете с данъчната администрация относно реалното извърш...

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис