начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 3, 22 - 28 януари 2018 г. > Данъчно облагане на обезщетение при...
в. Седмичен законник
бр. 3, 22 - 28 януари 2018 г.

Данъчно облагане на обезщетение при уволнение на държавен служител

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Следва ли да се облага с данък върху доходите обезщетение, получено на основание чл. 106, ал. 4 от ЗДСл?

   В съответствие с чл. 106, ал. 4 от ЗДСл при прекратяване на служебно правоотношение с предизвестие и неспазване на срока на предизвестие от органа по назначаването, на държавния служител се дължи обезщетение в размер на основната заплата за неспазения срок на предизвестието.
Облагането на доходите от трудова дейност се извършва по реда на Закона за данъка върху доходите на физическите лица. Обезщетенията по ЗДСл, които не се включват в облагаемия доход, изчерпателно са посочени чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ. Сред тях не е посочено обезщетението по чл. 106, ал. 4 от ЗДСл. Следователно това обезщетение представлява облагаем доход от трудови правоотношения и се облага по приетия за тях ред.Статия със свободен достъп