Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 3, 22 - 28 януари 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 22 - 28 януари 2018 г.
Законодателство

Годишни задължения за платците на доходи на физически лица за 2017 г.

В изпълнение на Закона за данъка върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) работодателите, предприятията или самоосигуряващите се лица - платци на доходи на физически лица, имат определени текущи и годишни задължения във връзка с изплатените им доходи...

Народно събрание бр.3/2018 г.

Правителството предлага промени в Закона за устройство на територията, които водят до отпадане на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Това са част от мерките на кабинета за намаляване на админис...

Въпроси и отговори

В дневниците по ДДС се посочват документи, издадени само съгласно българския закон

Българска фирма ЕООД, регистрирана в България по ДДС, има сключен договор с Университета за изкуства и мода в Италия за лекторски и консултантски услуги. За извършване на тези услуги и презентирането им понякога се закупуват материали от италиански ф...

Данъчно облагане на обезщетение при уволнение на държавен служител

Следва ли да се облага с данък върху доходите обезщетение, получено на основание чл. 106, ал. 4 от ЗДСл? В съответствие с чл. 106, ал. 4 от ЗДСл при прекратяване на служебно правоотношение с предизвестие и неспазване на срока на предизвестие от орга...

Нови моменти в Закона за акцизите и данъчните складове

От 1 януари 2018 г. влизат в сила следните промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), публикувани в ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г. По-важните изменения се отнасят до освобождаване от заплащане на акциз на някои видове акцизни стоки, ...

Отпуск за деца до 18-годишна възраст

Имам две деца - едното на 10, другото на 15 години. Имам ли право да ползвам за тях някакъв допълнителен отпуск, тъй като от предприятието ми отказаха такъв. А до миналата година винаги съм ползвала по два работни дни допълнителен платен отпуск всяка...

Право на задочник да се регистрира в бюрото по труда

Има ли право да се регистрира в бюрото по труда студент в задочна форма на обучение? Всяко безработно лице има право да се регистрира в бюрото по труда. Търсещите работа лица се регистрират в една от групите, посочени в чл. 18, ал. 2 от Закона за на...

Прекратяване на трудов договор

На 25.07.2017 г. сме сключили срочен трудов договор с наш работник по чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 КТ, като срокът на изпитване е до 31.12.2017 г. Считано от 13.10.2017 г. лицето излиза в болнични поради временна нетрудоспособност. При пре...

Първоначалното класифициране на отделните и разграничими активи като ДМА

Закупили сме допълнително (зимни) гуми за лек автомобил (6+1) от фирма, регистрирана по ДДС в Германия. Издаден е инвойс с начислен 19% ДДС. Фирмата третира сделката за ВОД и въпреки това има начислен ДДС. С протокол по чл. 117 сме начислили 20% ДДС ...

Справочник

ДДС декларациите само по електронен път

Национална агенция за приходите От началото на годината ежемесечните справки-декларации по ДДС, които фирмите подават в НАП, се изпращат само по интернет. Това важи и за декемврийските документи, които трябва да се изпратят заедно с дневниците за по...

До 31 януари лицата - платци на доходи, които са удържали авансов данък през четвъртото тримесечие на 2017 г., следва да подадат данъчна декларация и да внесат удържания данък

Национална агенция за приходите Предприятията и самоосигуряващите се лица -платци на доходи, които са изплатили доходи на физически лица през четвъртото тримесечие на 2017 г. и са удържали авансов данък със съгласието на получателите на доходите, сл...

Размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица, и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2018 г.

[[app_18333_1]] [[app_18334_2]] [[app_18335_3]] [[app_18336_4]] [[app_18337_5]] [[app_18338_6]] Забележки: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2018 г. - 510 лв. 2. Минимален месечен размер на осигурителн...

Справочна информация бр. 3/2018

Централни валутни курсове за периода 04.01 - 17.01.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...

Физическите лица, които подадат годишна данъчна декларация за 2017 г. в срок до 31 януари 2018 г. по електронен път, ползват 5 на сто отстъпка от дължимия данък

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. в срок до 31 януари 2018 г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната декларация, но не повече от 500 лв. при условие, че няма...