начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 2, 16 - 31 януари 2018 г. > Облагане на доходи от продажба или ...
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Облагане на доходи от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестици онни бонове и други финансови активи

Лорета Цветкова, данъчен експерт

   В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се облагат доходи от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестици онни бонове и други финансови акт...