начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 2, 16 - 31 януари 2018 г. > Новата уредба на таксата за битови ...
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2018 г.


Новата уредба на таксата за битови отпадъци в Закона за местните данъци и такси

Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП

   В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Каква е новата уредба на таксата за битови отпадъци в Закона за местните данъци и такси?
Със Закона за изме...

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис