начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 2, 16 - 31 януари 2018 г. > Определяне срока на валидност на оф...
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2018 г.


Определяне срока на валидност на офертите при възлагане на обществени поръчки

Мариана Кацарова, експерт по обществени поръчки

   В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" Мариана Кацарова, експерт по обществени поръчки, отговаря на въпроса: Кой и по какви правила определя срока на валидност на офертите при възлагане на обществени поръчки и допустимо...