начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 5, 5 - 11 февруари 2018 г. > Процедура за насърчаване на предпри...
в. Седмичен законник
бр. 5, 5 - 11 февруари 2018 г.


Процедура за насърчаване на предприемачеството - анализ на основни моменти от процедурата

Мартин ПЕТКОВ – юрист

   1. През първото тримесечие на 2018 г. предстои стартирането на нова процедура по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) с наименование - “Насърчаване на предприемачеството”.
Към настоящия момент на страницата на ...

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис