начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 5, 5 - 11 февруари 2018 г. > Признаването и първоначалната оценк...
в. Седмичен законник
бр. 5, 5 - 11 февруари 2018 г.

Признаването и първоначалната оценка на ДМА

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

   Как да се завеждат еднородни активи, всеки от които на стойност (единична цена) под стойностния праг (700 лв.) на същественост? При нас в счетоводната политика е приет подход за разсрочване на такива активи с обща стойност над 3000 лв., като същите с...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.