начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 5, 5 - 11 февруари 2018 г. > Признаването и първоначалната оценк...
в. Седмичен законник
бр. 5, 5 - 11 февруари 2018 г.


Признаването и първоначалната оценка на ДМА

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

   Как да се завеждат еднородни активи, всеки от които на стойност (единична цена) под стойностния праг (700 лв.) на същественост? При нас в счетоводната политика е приет подход за разсрочване на такива активи с обща стойност над 3000 лв., като същите с...

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис