начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 7, 19 - 25 февруари 2018 г. > Обезщетение по чл. 54 от КСО за сам...
в. Седмичен законник
бр. 7, 19 - 25 февруари 2018 г.

Обезщетение по чл. 54 от КСО за самоосигуряваща се майка

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   При какви условия самоосигуряваща се майка може да получава обезщетение по чл. 54 от КСО - 50% от пълния размер на обезщетението?

   Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват за инвалидност, старост и смърт. Те могат доброволно да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство и ако отговарят на условията по чл. 52а от Кодека за социално осигуряване (КСО), да получават парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО за времето, докато детето навърши 2 години.
Такава самоосигуряваща се майка има право да получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53 от КСО, ако в този период започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство (чл. 54, ал. 1, т. 2 от КСО).Статия със свободен достъп