начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г. > Кандидатите или участниците могат з...
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г.

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица съгласно чл. 65, ал. 1 ЗОП

Елена Димова, адвокат

   В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" Елена Димова, адвокат, отговаря на въпроса: В офертата на участника лицето, определено за проектант, е посочено като трето лице, чийто капацитет ще бъде използван. Не би ли следвал...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.